Amme Duası

Amme suresi olarak bilinen Dua veya surenin asıl ismi nebe suresidir. Nebe suresi her ikindiden sonra okumak çok faziletlidir. İçerisindeki anlamlarının güzelliği ve okuyuşundaki ahenk ve güzellik insanı kendisine hayran bırakır adeta katılaşmış kalpleri yumuşatır ve imansız olan kalplere imanı sevdirir. Kuranı kerimin her bir suresi ve her bir ayeti bir mucizedir çünkü kuran Allah kelamıdır ve Allah kelamının üstüne hiçbir kelam yoktur. Nebe suresinin latin harfleri, meali ve arapçası olarak buradan okuyabilirsiniz.

Nebe suresi türkçe okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim
1- Amme yetesaelune
2- aninnebeil azıymi
3- elleziy hüm fiyhi muhtelifun
4- kellâ seya’lemune
5- sümme kellâ seya’lemun
6- elem nec’alil’arda mihaden
7- velcibale evtaden
8- ve haleknaküm ezvacen
9- ve cealna nevmeküm sübaten
10- ve cealnelleyle libasen
11- ve cealnennehare meaşa
12- ve beneyna fevkaküm seb’an şidaden
13- ve cealna siracen vehhaca
14- ve enzelna minelmu’sırati mâen seccaca
15- linuhrice bihî habben ve nebaten
16- ve cennatin elfafa
17- inne yevmel fasli kâne miykaten
18- yevme yünfehu fiyssûri fete’tûne efvaca
19- ve fütihatis semâü fekânet ebvaba
20- ve süyyiretil cibalü fekanet seraba
21- inne cehenneme kanet mirsaden
22- littağıyne meaba
23- lâbisiyne fiyha ahkaba
24- lâyezûkûne fiyha berden ve lâ şeraben
25- illâ hamiymen ve ğassaka
26- cezâen vifaka
27- innehüm kânu lâ yercûne hısaben
28- ve kezzebu biâyâtina kizzâba
29- ve külle şey’in ahsaynahü kitaba
30- fezûku felen nezideküm illâ azaba
31- inne lilmüttekıyne mefaza
32- hadâika ve a’naben
33- ve kevâıbe etraben
34- ve ke’sen dihaka
35- lâ yesmeune fiyha lağven ve lâ kizzaba
36- cezâen min rabbike atâen hısaba
37- rabbis semâvâti vel’ardı ve ma beynehumerahmâni lâ yemlikûne minhü hitaba
38- yevme yekumür ruhu velmelâiketü saffa, lâ yetekellemune illâ men ezine lehü rahmânü ve kâle savaba
39- zalikel yevmülhakku femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ
40- inna enzernaküm azâben kariyba yevme yenzurülmer’ü ma kaddemet yedahü ve yekülül kafirü yâleyteniy küntü türaba.

Nebe suresinin anlamı

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

l- Birbirlerine neyi soruyorlar?
2- O büyük haberden mi?
3- (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düşmektedirler.
4- Hayır! Anlayacaklar!
5- Yine hayır! Onlar anlayacaklar!
6- Biz yeryüzünü bir döşek, yapmadık mı?
7- Dağları da birer kazık .
8- Sizi çifter çifter yarattık.
9- Uykunuzu bir dinlenme kıldık.
10- Geceyi bir örtü yaptık.
11- Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.
12- Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.
13- (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.
14- Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
15- Size tohumlar, bitkiler,yetiştirmek için
16- Ve ağaçları(birbirine) sarmaş dolaş bahçeler.
17- Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.
18- Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz.
19- Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;
20- Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
21- Şüphesiz, cehennem pusuda beklemektedir.
22- Azgınların barınacağı yerdir (cehennem).
23- (Azgınlar) orada çağlar boyu kalacaklar ,
24- Orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar,
25- Kaynar su ve irin (tadarlar).
26- Ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak.
27- Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı.
28- Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.
29- Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.
30- Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.
31- Şüphesiz takvâ sahipleri için de başarı ödülü vardır.
32- Bahçeler,bağlar,
33- Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,
34- Ve içki dolu kâse(ler) .
35- Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.
36- Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır.
37.-O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
38- Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.
39- İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.
40- Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: "Keşke toprak olsaydım!" diyecektir.

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Amme Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları